Služby družstevních záložen

Oproti bankám

Družstevní záložny jsou maximálně otevřené a vstřícné pro své členy (klienty). S touto filozofií jsou vlastně zakládány a zároveň se prostřednictvím jí vymezují vůči bankám. Sází na to, že svým členům zaručují, že nebudou platit poplatky za služby, které nevyužívají či lepší možnosti úročení finančních prostředků. Stále jim však patří malé procento podílu z finančních trhů i obecně z plošného působení v ČR.

Hlavní služby

Družstevní záložny poskytují obecní i specifické finanční služby. De facto jejich rozsah a rozmanitost se liší s každou další družstevní záložnou. Ty nejsou rovnoměrně rozmístěny po republice, a tudíž mají jen lokální působnost, což někdy může působit jako jejich nevýhoda.

Všechny záložny svým členům poskytují základní finanční služby – termínované vklady. Ty větší a specializovanější pak nabízejí i sjednání úvěru aj. Úvěry jsou členům poskytovány za vyšší sazby, než je tomu u bank, protože se jedná z velké většiny případů o lidi, kterým banka již předtím nevyšla vstříc a úvěr jim neposkytla.

Družstevní záložny jsou zkrátka benevolentnější než banky - Vyplatí vám exekuci nebo spočítají příjem z obratu na vašem daňovém přiznání. Individuálního přístupu se zde dočkají zejména více movití klienti. Ti si mohou dokonce vyjednat rozdílné (vyšší) úrokové sazby pro své dílčí vysoké vklady (než pro jediný vysoký vklad).

Okruh členů družstevních záložen je povětšinou omezený, avšak snaží se konkurovat bankovnímu sektoru tím, že jejich služby jsou moderní a šité na míru členům. Členství v sobě zahrnuje povinnosti – členský příspěvek, krytí případné finanční ztráty – ale zároveň také práva. Asi nejdůležitějším právem je právo na informace o hospodaření družstevní záložny.