Fond pojištění vkladů

Jakmile se člověk stane členem některé z družstevních záložen, může si být jist, že je pojištěn v případě krachu. Něpříjde tedy o všechny své vklady. Záchranou je mu totiž Fond pojištění vkladů. Ten totiž v případě krachu družstevní záložny z velké části pokrývá náklady tohoto selhání, a který má zákonnou povinnost uhradit ztrátu vkladů (100 % hodnoty až do ekvivalentu 100 000 EUR, tedy zhruba 2,6 milionu Kč) všem družstevníkům.

Garanční systém finančního trhu

Fond pojištění vkladů pojišťuje všechny typy účtů, vkladní knížky a platební účet sKarta u institucí, které jsou uvedeny na v garančním systému finančního trhu. Naopak nejsou u něj pojištěny dluhopisy, směny či podílové listy. Dluhopis je totiž investicí, a ne depozitním produktem, a proto není u tohoto Fondu pojištěn.

Toto opatření vzešlo ze zákona z roku 2006 a bylo ochranným opatřením oproti situaci z konce minulého století. Od stejného roku navíc nad všemi družstevními záložnami v ČR dozoruje ČNB, která tuto funkci přebrala od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Stalo se tak v rámci sjednocení jednotného dohledu nad finančním trhem.

Spoluúčast při krachu

Od 1.7.2015 nicméně s ohledem na novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech platí pravidlo spoluúčasti 10 % pro všechny členy, pokud ke krachu jejich družstevní záložny opravdu dojde. Jde o členský příspěvek, který vyjmut ze zákonného pojištění vkladů a na který se nevztahuje ani úrok sjednaný na termínovaném vkladu nebo na spořicím účtu.