Možná rizika a nevýhody

Mezi nevýhody družstevních záložen lze zařadit malou síť poboček a dále pak osobní návštěvu při zakládání nového účtu. Jako pochopitelné se jeví to, že je nutné se nejprve stát členem takové záložny, pokud si u ní chci založit účet či požádat o jinou finanční službu.

Je důležité také sledovat, jaké podmínky různé družstevní záložny působící na trhu nabízejí. V některých případech platí tzv. výpovědní lhůta, což je doba, za kterou je možné si vzít své úročené peníze nazpět. Tato lhůta má u každé družstevní záložny jinou dobu trvání, a to od dní až po měsíce. Naopak některé družstevní záložny od nich plně upustily. V každém případě pro všechny platí stejný fakt, a to že peníze musíte vložit na určitou dobu.

V souvislosti se sledováním družstevních bank je dobré se zajímat také o jejich kondici neboli schopnosti vyplácení vkladů. Každá družstevní záložna má vyhláškovou povinnost o informování ČNB o svém stavu, který je vhodný občasně kontrolovat. Na webových stránkách družstevních záložen jsou dále zpravidla dostupné pravidelné čtvrtletně aktualizované informace.

Budoucnost družstevních záložen v ČR má ve svých rukou nyní vláda, respektive novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která zavádí k 1.1.2018 pravidlo 1:10 u všech účtů a také zavádí nová pravidla ohledně maximální bilanční sumy (5 miliard korun), maximální výše úvěru (30 milionů korun) a minimálního členského vkladu (1 000 Kč).