Družstevní záložny a ČNB po roce 2018

Vstup ČNB na scénu

Jako reakce na velkou krizi družstevních záložen v ČR na přelomu 20. a 21. století bylo rozhodnuto, že od roku 2006 bude Česká národní banka (ČNB) dozorovat jejich zakládání i následnou činnost. Byla zároveň přijata další rizikům předcházející opatření ze strany vlády i celého finančního sektoru ČR. O některých pojednává článek v sekci „Historie“. Nejzásadnější bylo navýšení základního kapitálů z 500 000 Kč na 35 000 000 Kč. To bylo pro velké množství družstevních záložen likvidující. Ke konci roku 2013 jich ČNB evidovala již pouze 13.

Přechodné období 2015-2017

V prosince 2014 byla schválena novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která zavedla pravidlo vkladu 1:10, jehož výsledkem je zavedení spoluúčasti družstevníků střadatelů za krach záložny ve výši 10 %. Toto pravidlo je nyní jakýmsi přechodným obdobím pro všechny družstevní záložny, a to až do 31.12.2017.

Období 2018 a dále

Nyní se toto pravidlo vztahu na všechny nově otevřené spořící a terminované vklady, až do vypršení přechodného období. Dále od 1.1.2018 vznikne situace nová, kterou zákon dále upravuje. Pravidlo o 10 % spoluúčasti se bude až na jedinou výjimku týkat veškerých vkladů do družstevních záložen v ČR.

Ti budou muset svůj členský příspěvek navýšit na 20 000 Kč a nadále již nebudou na svůj termínovaný či spořicí účet přikládat další peníze. Budou tedy dlouhá léta sedět na svých penězích, aniž by s nimi nějak disponovali. A takových lidí bude nejspíše postupně ubývat. Dá se tedy očekávat, že zůstanou pouze dlouhodobí střadatelé a počet družstevních záložen v ČR se opětovně sníží.

Přísnější pravidla

Velkým problémem pro družstevní záložny však budou další nová pravidla týkající se maximální bilanční sumy. Její horní hranice bude stanovena na 5 miliard korun. Následně bude družstevním záložnám vydána licence ČNB. Pokud bude hranice prolomena, je povinností každé takové družstevní záložny se do konce roku 2017 přeměnit na banku. Zájem o tuto přeměnu již projevili Moravský peněžní ústav nebo Akcenta.